PTSPS ma przyjemność zaprosić do udziału w GRUPIE INTERWIZYJNEJ dla superwizorów pracy socjalnej

dla kogo?
Dla osób zajmujących się zawodowo superwizją pracy socjalnej.

jak?
Interwizja odbywać będzie się zgodnie z zasadami grupy typu peer supervision. Grupa będzie zamknięta (tzn. będzie pracować w stałym składzie) a liczyć będzie 8-10 osób. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, a ich czas trwania przewidywany jest na 3-4 godziny.

gdzie?
Miejscem pracy grupy będzie Warszawa.

koszt?
Udział w grupie jest nieodpłatny.

sposób zgłoszenia?
Aby się zgłosić należy przesłać maila na adres biuro@ptsps.org.pl a w nim deklarację udziału i dane kontaktowe (imię i nazwisko, miasto, numer telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej.

11.04.2018


3 marca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie PTSPS. Omówione zostały sprawy organizacyjne, sprawozdania i kwestie wymagające decyzji Walnego Zebrania. Rozmawialiśmy także o aktualnych trudnościach w dostępie do certyfikowanej superwizji pracy socjalnej oraz o intensyfikacji działań Towarzystwa w 2018 roku. Wszystkim obecnym na Walnym Zebraniu bardzo dziękujemy.

05.03.2018


Zapraszamy praktyków pracy socjalnej na kolejne spotkanie grupy INSPIRACJA,  już 16 listopada br. w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4. start godz.17.00   Osoby chcące dołączyć do grupy prosimy o przesłanie swego zgłoszenia z podaniem danych kontaktowych. na adres grupainspiracja@ptsps.org.pl

08.11.2017


Zapraszamy pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników działów pomocy specjalistycznej

do udziału w kolejnej edycji  spotkań grupy samopomocowo-rozwojowej „INSPIRACJA”

Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, integracji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, a także praktyczne wykorzystanie komunikacji coachingowej i superwizji do indywidualnego rozwoju zawodowego.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu od X 2017 do VI 2018 .

Pierwsze spotkanie

5 października 2017

w godzinach 17.00 – 19.00

miejsce: „Warsztat warszawski” Plac Konstytucji 4

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniach grupy prosimy o przesłanie na adres grupainspiracja@ptsps.org.pl zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, miejsce i stanowisko pracy oraz dane kontaktowe. Na zgłoszenia czekamy do 3 października 2017r.

Grupę prowadzą: Renata Lenard i Iwona Radzimirska – certyfikowane superwizorki pracy socjalnej, coachowie społeczni, pracownice OPS, członkinie i wolontariuszki PTSPS

01.10.2017


28 lipca 2017 r odbył się pierwszy w historii egzamin certyfikujący superwizorów pracy socjalnej w Polsce (na podstawie art.117 ust 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Egzamin przyjmowała Centralna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.
Gratulujemy wszystkim 23 certyfikowanym superwizorom!

Jednocześnie jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wśród nich znajduje się 9 osób należących do naszego Towarzystwa:
Marek Lasota
Renata Lenard
Marta Łuczyńska
Andrzej Mądry
Anna Olech
Danuta Polczyk
Małgorzata Postaremczak
Iwona Radzimirska
Katarzyna Wojtanowicz

Na zdjęciu: Między egzaminem pisemnym a ustnym...

30.07.2017


20.03.2017 odbyło się Walne Zebranie członkiń i członków PTSPS. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy. I czekamy na kolejne, również robocze spotkania.

23.03.2017


9 marca 2017  w godzinach 17.00 - 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie grupy samopomocowo-rozwojowej dla praktyków pracy socjalnej.  Zapraszamy do Warsztatu Warszawskiego przy Placu Konstytucji 4  (sala na piętrze).  Osoby chcące dołączyć do grupy prosimy o zgłoszenia mailowe na adres grupainspiracja@ptsps.org.pl Udział w grupie jest bezpłatny. Terminy kolejnych spotkań to 6 kwietnia i 11 maja 2017r.

Zapraszamy.

07.03.2017


Praktyków pracy socjalnej serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania grupy samopomocowo-rozwojowej INSPIRACJA. Najbliższe spotkanie już 5 stycznia 2017.  Terminy kolejnych spotkań to 9 lutego i 9 marca 2017. Spotkania odbywają się w przestrzeni Warsztatu Warszawskiego przy Placu Konstytucji 4. Start o godzinie 17.30. Udział w grupie jest bezpłatny.

Zgłoszenia można przesyłać na adres grupainspiracja@ptsps.org.pl 

Zapraszamy.

03.01.2017


Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej. 

http://ops.pl/2016/12/publikacja-rozporzadzenia-ws-superwizji-pracy-socjalnej

22.12.2016


Praktyków pracy socjalnej serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania grupy samopomocowo-rozwojowej INSPIRACJA. Najbliższe spotkanie już 10 listopada kolejne 8 grudnia. Spotkania odbywają się w przestrzeni Warsztatu Warszawskiego przy Placu Konstytucji 4 . Start o godzinie 17.30. Udział w grupie jest bezpłatny.

Zgłoszenia można przesyłać na adres grupainspiracja@ptsps.org.pl 

02.11.2016


PTSPS ZAPRASZA

pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników działów pomocy specjalistycznej  do udziału w grupie samopomocowo-rozwojowej  INSPIRACJA”

Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, integracji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, a także praktyczne wykorzystanie komunikacji coachingowej i superwizji koleżeńskiej do indywidualnego rozwoju zawodowego.


Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu od października 2016 do czerwca 2017


Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października (czwartek) o godz. 18.00 w przestrzeni „Warsztatu warszawskiego” przy Pl. Konstytucji 4

Osoby odpowiedzialne za proces grupowy : Renata Lenard, Iwona Radzimirska - coachowie społeczni, pracownicy OPS, członkinie i wolontariuszki PTSPS

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres grupainspiracja@ptsps.org.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy oraz adres mailowy i numer telefonu kontaktowego.Udział w grupie jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy !

19.09.2016


Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Zarządu PTSPS, do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej, przesłanymi do Ministerstwa.  http://www47.zippyshare.com/v/WG3HdKh8/file.html

Uwaga! Aby odczytać plik należy go ściągnąć poprzez kliknięcie pomarańczowego napisu "download now" znajdującego się po prawej stronie pliku o nazwie PTSPS_konsultacje rozporządzenia.docx 

30.05.2016


Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej jest w fazie konsultacji publicznych. Towarzystwo weźmie w nich udział, dlatego zachęcamy naszych członków i sympatyków do zapoznania się z dokumentem i nadsyłania swoich sugestii na adres biuro@ptsps.org.pl – następnie Zarząd PTSPS przygotuje uwagi do projektu, które przekaże do Ministerstwa.

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pomoc-spoleczna/projekt-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-superwizji-pracy-socjalnej-/

01.05.2016


Instytut Rozwoju Służb Społecznych, we współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej, organizuje spotkanie szkoleniowe dla osób prowadzących superwizję pracy socjalnej bądź konsultacje w zakresie superwizji pracy socjalnej.

Spotkanie ma charakter formacyjny, a oznacza to, że ma stanowić pewien etap w doskonaleniu praktyki superwizji pracy socjalnej, w budowaniu etosu grupy osób zawodowo z nią związanych.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość autooceny własnego warsztatu pracy, refleksji nad stosowanymi w swej praktyce metodami, technikami i sposobem organizacji pracy superwizyjnej.

Wszelkie informacje organizatora spotkania dostępne są na stronie www.irss.pl

18.03.2016


Chcąc realizować cele statutowe PTSPS Zarząd powołał Zespoły Robocze. Członkinie i członkowie Towarzystwa pracujący w ich ramach mają za zadanie wypracowanie propozycji działań dla poszczególnych zagadnień oraz przygotowanie materiałów będących ich syntezą.
Powstały:
- zespół ETYKA: etyka i standardy etyczne superwizji pracy socjalnej
- zespół STANDARDY: standardy superwizji pracy socjalnej
- zespół KOMPETENCJE: kompetencje superwizora/superwizorki pracy socjalne
- zespół CERTYFIKACJA: certyfikacja superwizorów/superwizorek pracy socjalnej
- zespół PROMOCJA: propagowanie idei superwizji pracy socjalnej
Zespoły zaczynają pracę, którą koordynować będzie Zarząd.

04.03.2016


4 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone teorii i praktyce superwizji pracy socjalnej, budowaniu Towarzystwa i zasadom jego funkcjonowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania!

W naszej ocenie było ono bardzo udane, dające realne szanse na podejmowanie przez Towarzystwo wielu różnorodnych działań.

W imieniu Zarządu PTSPS

Marta Łuczyńska

Anna OlechPolskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej organizuje pierwsze z cyklu spotkanie poświęcone teorii i praktyce superwizji pracy socjalnej.

Zapraszamy wszystkich, którym jest bliska idea superwizji pracy socjalnej i którzy chcieliby włączyć się w działania podejmowane w ramach Towarzystwa. Miałyby one służyć zarówno budowaniu standardów superwizji pracy socjalnej, jak i profesjonalnemu jej praktykowaniu.


Spotkanie odbędzie się 4.12. 2015 roku (piątek) o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.


Osoby zainteresowane prosimy o mailowe potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu przesłanie na adres: ptsps.pl@gmail.com lub biuro@ptsps.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada.


Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu Zarządu PTSPS


Marta Łuczyńska

Anna Olech