O nas


9 czerwca 2015 roku w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy zostało zarejestrowane Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej.

Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej (PTSPS) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym nie dla zysku, którego misją jest propagowanie idei superwizji pracy socjalnej i profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce.


Kim jesteśmy?

Towarzystwo skupia osoby zajmujące się teorią i praktyką superwizji pracy socjalnej, a szczególnym obszarem naszego zainteresowania i troski jest profesjonalizacja superwizji, a więc i samej pracy socjalnej w Polsce.

Powstanie Towarzystwa zainicjowała grupa osób przekonanych o znaczącej roli superwizji w pracy socjalnej, jak w każdej praktyce zawodowej, której istotą jest praca z drugim człowiekiem. Łączy nas także sposób pojmowania superwizji – jako relacji wspierającej rozwój zawodowy. Jesteśmy także przekonani o tym, że w ostateczności superwizja jest swoistym rodzajem usługi pośredniej. Oznacza to, że ostateczną korzyść z superwizji będą odnosili ci, z którymi pracują profesjonaliści praktykujący pracę socjalną.


Jakie mamy cele?

Chcemy działać na rzecz budowania środowiska osób zawodowo związanych z superwizją pracy socjalnej i samą pracą socjalną, zarówno w wymiarze teorii, jak i praktyki. Naszym celem jest budowa możliwie szerokiej platformy, profesjonalnego środowiska zdolnego do tworzenia standardów superwizji pracy socjalnej i dbania o ich wprowadzanie w praktykę.